Fréza na sneh

Fréza na sneh je špeciálne prispôsobená požiadavkám zákazníka pre pripojenie k elektricky hnanému stroju.  Je určená pre odpratávanie snehu na chodníkoch, v úzkych priestoroch, spevnených aj nespevnených plochách, parkoch, lesných cestách, okolí budov, hotelov a obytných zón.