shortcodes

[TitleButton link='' tit='' btext='' design='']
[dipdf link='']
[WooGallery pid='' tit='']
[ImageCover link='' button='' blink='' imagetext='' title='' text='']
[VideoCover link='' button='' blink='' videotext='' title='' text='']
[Postslider id='' ]
[WooCatPage cid='' tit='']
[WooCatSlider cid='' tit='']
[wooOneProduct pid='' tit='']

Na stránke sa využívajú takzvané skrátené kódy. Je to jednoduchá cesta zobrazovať rôzny predvytvorený obsah na ktorejkoľvek stránke. Väčšinou k jeho vytvoreniu budeme potrebovať buď id produktu, kategórie alebo článku.

ID produktu zistíme tak, že klikneme na položku stránky v menu a v zozname stránok je pod názvom produktu zobrazené ID=xxx.

ID stránky alebo článku zistíme obdobne, len id nieje vizuálne zobrazené. Ak prejtete myšou na link upraviť pod názvom stránky alebo článku, v ľavom dolnom rohu sa zobrazí cesta k súboru, kde je id zobrazené ako post=xxx.

ID kategórie produktu získame podobne, kliknutím v menu produkty položka kategórie produktov a nadbehom myši nad kolonku upraviť.

Skrátené kódy sa vpisujú do hranatých zátvoriek.

[shortcode id=’xxx‘ dalšie-parametre=’xxx‘]


Woocommerce one product / výcuc jedného produktu.

  • Náhľadový obrázok
  • Nadpis
  • Popis
  • Galéria
[wooOneProduct pid='1564' tit='Akýkoľvek nadpis']

pid – product ID

tit – titulok


Product Category Slider / Slider produktov jednej kategórie.

[WooCatSlider cid='14' tit='produkty']

cid – category ID

tit – titulok / nadpis


Product Category Page / zobrazí produkty jednej kategórie nie ako slider ale zaradom.

napríklad ako v špeciálnych prídavných zariadeniach

[WooCatPage cid='164' tit='Specialne ....']

cid – category ID

tit – titulok / nadpis


POST SLIDER / zobrazí články jednej kategórie ako slider.

Vytvoríte ho vytvorením viacerých článkov a ich priradením do rovnakej kategórie. Slider ťahá ilustračný obrázok, nadpis a takzvané zhrnutie článku. Nájdeme ich po kliknutí na úprava stránky v pravom menu.

ID kategórie zistíme po kliknutí na Články > ktegórie a nad tlačidlo upraviť kategóriu sa v ľavom dolnom rohu objavý link kde si pozrie ID.

[Postslider id='1564' ]

id – id kategórie článkov


VIDEO SHORTCODE / pútavý blok s videom

[VideoCover link='https://www.mraas.eu/wp-content/uploads/2023/07/video.mp4' button='navštíviť' blink='https://www.mraas.eu/specialne-pridavne-zariadenia-mraas/' videotext='Výklopná lopata pre troj-bodový záves kategórie I.' title='Špeciálne prídavné zariadenia' text='Vyvíjame a vyrábame špeciálne prídavné zariadenia pre poľnohospodárov, pestovateľov rôznych ovocných drevín a firmám udržiavajúcim zelené plochy aj v obmedzených priestoroch. ']

link – link na video ( v menu – multimédiá nájdeme potrebné video a po kliknutí na neho sa otvorí okno, kde si vieme patričný link zkopírovať )

videotext – text pod videom

title – nadpis

text – text pod nadpisom

button – text tlačítka

blink – button link / link k odkazovanej stránke


IMAGE COVER SHORTCODE / pútavý blok s obrázkom (jpg,gif)

to isté ako video shortkód len s použitím obrázka namiesto videa

[ImageCover link='https://www.mraas.eu/wp-content/uploads/2023/07/agro4.jpg' button='navštíviť' blink='https://www.mraas.eu/agrobotsk/' imagetext='Modulárny robotický a autonómny systém' title='agrobot' text='Autonómny systém MRAAS X1 poháňaný']

link – link na video ( v menu – multimédiá nájdeme potrebné video a po kliknutí na neho sa otvorí okno, kde si vieme patričný link zkopírovať )

imagetext – text pod videom

title – nadpis

text – text pod nadpisom

button – text tlačítka

blink – button link / link k odkazovanej stránke


Woocommerce Gallery / galéria

masonry galéria a lightbox. Vytvoríme ju vytvorením wocommerce produktu. Nahráme obrázky do galérie produktu a na jej použitie pridáme ID produktu.

[WooGallery pid='45' tit='Galéria']

pid – produkt ID

tit – titilok galérie


PDF LINK / odkaz s ikonkou

[dipdf link='https://www.mraas.eu/wp-content/uploads/2023/07/DM-mraas-07-23.pdf']

link – odkaz na pdf


Cart Heading and Button / Tlačítko s nadpisom

Title Secondary

Button Text

Title Primary

Button Text
[TitleButton link='' tit='' btext='' design='']

link – odkaz na stránku

tit – titulok

btext – text tlačítka

design – default, primary, secondary