Kontakty en

  Write Us

  MRAAS S.R.O.

  Mládežnícka 18

  960 01 Zvolen, SLOVAKIA

  Slovenská sporiteľňa a.s

  IBAN: SK7609000000005177752905

  COMPANY INFO:

  IČO: 53 622 677

  DIČ: 2121428386

  IČ DPH: SK2121428386

  Registrácia: Obchodný register Okresného súdu

  v Banskej Bystrici Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40781/S